21.09.2012г. – 20.00ч.

„Нощ на галериите и музеите“ – Иван Митев , „Пътуващият художник“ /живопис//