04.04.2018г.

Откриваме изложбата на Калин Балев „Вълшебната нишка“, авторска живопис, 18.00ч.